Dự báo thời tiết Thị xã Ninh Hòa - Khánh Hòa 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.8°/32.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  31.1%
 • Lượng mưa
  0.42 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.8°/27.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.6°/30.4°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  3.19 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 25/06
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.7°/29.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  67.5%
 • Lượng mưa
  1.13 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.2°/27°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.2°/29.6°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  2.32 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 26/06
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.6°/31.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  86%
 • Lượng mưa
  7.07 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32°/26.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.7°/28.2°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  3.14 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 27/06
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.3°/29.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  87.2%
 • Lượng mưa
  7.93 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.3°/27.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.2°/29.7°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  2.24 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 28/06
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.3°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  40%
 • Lượng mưa
  2 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.9°/27.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/30.2°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  4.97 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Ninh Hòa - Khánh Hòa 5 ngày tới

Lượng mưa Thị xã Ninh Hòa - Khánh Hòa 5 ngày tới

Thời tiết Thị xã Ninh Hòa

mưa vừa

32°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

26°

/

32°

Độ ẩm

56%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.77 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

3.12

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã Ninh Hòa