Dự báo thời tiết Nha Trang - Khánh Hòa 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.8°/31.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  32.9%
 • Lượng mưa
  5.87 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.6°/29.4°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  3.17 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 22/07
mây đen u ám
32°

mây đen u ám

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.4°/32.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  20.9%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.1°/27.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.9°/31.7°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  3.9 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 23/07
mây đen u ám
32°

mây đen u ám

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.8°/33.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  1.6%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33°/27.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.3°/31.3°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  4.05 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 24/07
mây đen u ám
32°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27°/33.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  1.7%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.2°/27.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.1°/33.7°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  3 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 25/07
mây cụm
32°

mây cụm

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.2°/34.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  15.4%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33°/28.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.9°/33.9°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  2.58 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Nha Trang - Khánh Hòa 5 ngày tới

Lượng mưa Nha Trang - Khánh Hòa 5 ngày tới

Thời tiết Nha Trang

mưa vừa

30°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

26°

/

31°

Độ ẩm

65%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.42 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

6.61

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Nha Trang