Dự báo thời tiết Huyện Vạn Ninh - Khánh Hòa 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.1°/31.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  56.6%
 • Lượng mưa
  5.57 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.4°/26.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.1°/29.5°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  2.83 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 15/07
mây đen u ám
31°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.7°/31.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  40.8%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31°/27°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.5°/28.3°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  2.91 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 16/07
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27°/31.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  89.3%
 • Lượng mưa
  3.28 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.5°/26.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.7°/29.1°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  2.41 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 17/07
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.6°/31.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  53.6%
 • Lượng mưa
  1.38 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29°/26.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.2°/30.9°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  2.72 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 18/07
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.2°/31.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  7.99 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.9°/26.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.8°/29.2°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  3.21 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Vạn Ninh - Khánh Hòa 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Vạn Ninh - Khánh Hòa 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Vạn Ninh

mưa nhẹ

27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 30°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

25°

/

31°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.81 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0.17

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Vạn Ninh