Dự báo thời tiết Huyện Khánh Vĩnh - Khánh Hòa 5 ngày tới

Hiện tại
mây cụm
33°

mây cụm

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.3°/34.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  6%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.4°/28.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.3°/33°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  3.27 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 26/07
mây đen u ám
32°

mây đen u ám

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.5°/32.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  18.5%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.2°/27°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.5°/32.1°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  3.22 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 27/07
mây đen u ám
33°

mây đen u ám

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.8°/33.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  4.7%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.8°/27.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.2°/30.9°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  4.33 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 28/07
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.5°/33.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  28.9%
 • Lượng mưa
  0.92 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.7°/29°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.1°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  4.66 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 29/07
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.5°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  22.5%
 • Lượng mưa
  0.63 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.3°/28.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.2°/30.6°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  4.18 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Khánh Vĩnh - Khánh Hòa 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Khánh Vĩnh - Khánh Hòa 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Khánh Vĩnh

mây đen u ám

34°

mây đen u ám

Cảm giác như 40°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

27°

/

34°

Độ ẩm

54%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.72 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

6.97

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Khánh Vĩnh