Dự báo thời tiết Huyện Diên Khánh - Khánh Hòa 3 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.5°/33.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.3%
 • Lượng mưa
  11.9 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.5°/26.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/29.7°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  4.75 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 21/06
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.5°/32.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  88.6%
 • Lượng mưa
  4.65 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.5°/26.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/28.6°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  4.51 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 22/06
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.8°/31°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  93%
 • Lượng mưa
  10.56 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32°/26.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.6°/29.2°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  4.04 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Diên Khánh - Khánh Hòa 3 ngày tới

Lượng mưa Huyện Diên Khánh - Khánh Hòa 3 ngày tới

Thời tiết Huyện Diên Khánh

mưa nhẹ

29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

33°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.83 km/h

Điểm ngưng

27°

UV

0.28

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Diên Khánh