Dự báo thời tiết Thị xã Mỹ Hào - Hưng Yên 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
35°

mưa vừa

Cảm giác như 42°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28.8°/38.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  67.7%
 • Lượng mưa
  6.12 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.7°/29°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28°/32.2°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  3.37 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 19/06
mây đen u ám
36°

mây đen u ám

Cảm giác như 43°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28.2°/38°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  29.1%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  37°/31°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.9°/34.3°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  5.02 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 20/06
mưa nhẹ
37°

mưa nhẹ

Cảm giác như 44°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.4°/38°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  37%
 • Lượng mưa
  0.67 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  37.9°/31°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.5°/35.8°
 • pressure
  Áp suất
  1000 hPa
 • wind
  Gió
  5.29 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 21/06
mưa nhẹ
36°

mưa nhẹ

Cảm giác như 43°

 • temperature
  Thấp/Cao
  29°/38.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  43%
 • Lượng mưa
  1.1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36°/31°
 • temperature
  Sáng/Tối
  29.7°/35.2°
 • pressure
  Áp suất
  1000 hPa
 • wind
  Gió
  5.63 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 22/06
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  29.5°/37.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  66%
 • Lượng mưa
  2.51 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.5°/29.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  29.3°/34.7°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  4.99 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Mỹ Hào - Hưng Yên 5 ngày tới

Lượng mưa Thị xã Mỹ Hào - Hưng Yên 5 ngày tới

Thời tiết Thị xã Mỹ Hào

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 36°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

28°

/

38°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.57 km/h

Điểm ngưng

26°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã Mỹ Hào