Dự báo thời tiết Thành Phố Hưng Yên - Hưng Yên 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
34°

mưa vừa

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.7°/34.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  92.8%
 • Lượng mưa
  3.98 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.2°/28.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.4°/31.9°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  5.12 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 15/07
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.5°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  32.61 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.6°/27.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.1°/29.5°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  3.57 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 16/07
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.1°/31°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  50.19 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31°/26.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.2°/28.3°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  4.99 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 17/07
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.5°/30.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  37.48 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.5°/26.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.6°/27°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  4.51 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 18/07
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.5°/28.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.3%
 • Lượng mưa
  42.75 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.8°/27°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.4°/27.6°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  3.79 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Hưng Yên - Hưng Yên 5 ngày tới

Lượng mưa Thành Phố Hưng Yên - Hưng Yên 5 ngày tới

Thời tiết Thành Phố Hưng Yên

mây cụm

27°

mây cụm

Cảm giác như 31°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

27°

/

34°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.5 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Thành Phố Hưng Yên