Dự báo thời tiết Huyện Văn Giang - Hưng Yên 5 ngày tới

Hiện tại
mây đen u ám
34°

mây đen u ám

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28°/38.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  0.8%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.6°/30.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  29.9°/36.9°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  4.24 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 14/06
mây đen u ám
32°

mây đen u ám

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28.5°/34°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  8.7%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.1°/28.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  29.6°/32.3°
 • pressure
  Áp suất
  1000 hPa
 • wind
  Gió
  2.3 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 15/06
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.7°/34.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  25.4%
 • Lượng mưa
  0.91 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.4°/29°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28°/31.1°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  2.71 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 16/06
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.1°/34.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  60%
 • Lượng mưa
  3.32 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.6°/30°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.4°/34.6°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  2.36 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 17/06
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28°/35.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  59.8%
 • Lượng mưa
  4 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.5°/30°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.7°/35.2°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  3.65 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Văn Giang - Hưng Yên 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Văn Giang - Hưng Yên 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Văn Giang

mây đen u ám

33°

mây đen u ám

Cảm giác như 40°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

28°

/

38°

Độ ẩm

60%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.95 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

5.88

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Văn Giang