Thời tiết Huyện Phù Cừ - Hưng Yên theo giờ

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.15

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.07 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.37

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.99 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.64

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.11 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.67

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.62 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.76

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.18 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.53

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.26 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.05

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.39 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.54

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.43 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.42

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.99 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.56

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.33 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.12

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.31 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.04 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.37 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.95 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.16 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.9 km/h
Độ ẩm

95%

T5 25/07
Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.11 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.39 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.95 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.29 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.51 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.5 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.19

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.47 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.03

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.85 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.84

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.95 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.04

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.97 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.22

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.98 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.61

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.08 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.29

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.7 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

8.648 km

UV

11.06

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.31 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.02

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.98 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

993 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.3

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.18 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

993 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.13

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.29 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

993 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.44

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.81 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

993 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.08

dew_point
Điểm ngưng

27°

Gió
0.94 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.12 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.43 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.92 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.15 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.79 km/h
Độ ẩm

93%

T6 26/07
Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.34 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.73 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.15 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.25 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.88 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.08 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.09

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.18 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.44

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.13 km/h
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Phù Cừ - Hưng Yên trong 12h tới

Thời tiết Huyện Phù Cừ

mưa nhẹ

25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

25°

Độ ẩm

95%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.99 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0.37

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Phù Cừ