Dự báo thời tiết Huyện Ân Thi - Hưng Yên 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26°/33.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  98%
 • Lượng mưa
  16.92 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33°/27.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.9°/32.2°
 • pressure
  Áp suất
  995 hPa
 • wind
  Gió
  2.85 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 26/07
mây đen u ám
36°

mây đen u ám

Cảm giác như 43°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.5°/38.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  55.3%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36.6°/29.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.2°/32.8°
 • pressure
  Áp suất
  995 hPa
 • wind
  Gió
  4.16 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 27/07
mưa nhẹ
37°

mưa nhẹ

Cảm giác như 44°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28.3°/38.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  47.9%
 • Lượng mưa
  2.6 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  38°/30°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28°/31.2°
 • pressure
  Áp suất
  998 hPa
 • wind
  Gió
  4.32 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 28/07
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 41°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28.7°/34.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  74.3%
 • Lượng mưa
  7.13 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.2°/28.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.3°/28.9°
 • pressure
  Áp suất
  998 hPa
 • wind
  Gió
  3.33 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 29/07
mưa cường độ nặng
25°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.5°/27°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  48.42 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.9°/25.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.4°/25°
 • pressure
  Áp suất
  999 hPa
 • wind
  Gió
  3.51 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Ân Thi - Hưng Yên 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Ân Thi - Hưng Yên 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Ân Thi

mây cụm

32°

mây cụm

Cảm giác như 39°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

26°

/

33°

Độ ẩm

71%

Áp suất

992 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.55 km/h

Điểm ngưng

27°

UV

0.8

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Ân Thi