Dự báo thời tiết Thành phố Huế - Huế 5 ngày tới

Hiện tại
mây thưa
36°

mây thưa

Cảm giác như 42°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.6°/37.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  3.7%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36.9°/28°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.6°/34°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  1.76 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 14/06
mưa nhẹ
38°

mưa nhẹ

Cảm giác như 42°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.5°/39.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  35.6%
 • Lượng mưa
  0.95 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  38.7°/28.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.7°/35.8°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  1.89 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 15/06
mưa cường độ nặng
38°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 43°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.1°/38.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  84%
 • Lượng mưa
  14.59 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  38.6°/25.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.4°/26.5°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  3.52 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 16/06
mưa nhẹ
36°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.1°/36°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  87.1%
 • Lượng mưa
  3.96 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36.7°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.5°/31.5°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  3.01 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 17/06
mưa nhẹ
35°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.6°/35.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  77.8%
 • Lượng mưa
  4.11 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.5°/25.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.6°/32.1°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  2.17 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành phố Huế - Huế 5 ngày tới

Lượng mưa Thành phố Huế - Huế 5 ngày tới

Thời tiết Thành phố Huế

mây thưa

36°

mây thưa

Cảm giác như 42°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

26°

/

37°

Độ ẩm

49%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.54 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

10.95

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Thành phố Huế