Dự báo thời tiết Huyện Phong Điền - Huế 3 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
36°

mưa nhẹ

Cảm giác như 43°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.9°/37°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  46%
 • Lượng mưa
  1.6 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  37°/26.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.4°/33°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  2.66 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 15/06
mưa vừa
38°

mưa vừa

Cảm giác như 43°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.4°/38.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  87.3%
 • Lượng mưa
  8.55 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  38.7°/24.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27°/27.9°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  3.41 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 16/06
mưa vừa
36°

mưa vừa

Cảm giác như 41°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.6°/36.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  86.8%
 • Lượng mưa
  4.4 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36.5°/25.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.5°/28.9°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  2.78 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Phong Điền - Huế 3 ngày tới

Lượng mưa Huyện Phong Điền - Huế 3 ngày tới

Thời tiết Huyện Phong Điền

bầu trời quang đãng

36°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 43°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

36°

Độ ẩm

56%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.63 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

11.28

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Phong Điền