Dự báo thời tiết Huyện Phú Lộc - Huế 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.4°/32.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  71.4%
 • Lượng mưa
  1.64 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.8°/27.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.4°/29.8°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  2.36 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 25/07
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26°/31.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  29.8%
 • Lượng mưa
  0.93 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31°/26.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.7°/30°
 • pressure
  Áp suất
  999 hPa
 • wind
  Gió
  2.39 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 26/07
mây đen u ám
31°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.5°/31.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  13.5%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.2°/25.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.2°/29.1°
 • pressure
  Áp suất
  1000 hPa
 • wind
  Gió
  2.85 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 27/07
mây đen u ám
32°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.6°/33.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  13.7%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.8°/25.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.6°/32.3°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  2.96 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 28/07
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.7°/36.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  20.3%
 • Lượng mưa
  0.96 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.5°/27.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.7°/34.8°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  2.91 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Phú Lộc - Huế 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Phú Lộc - Huế 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Phú Lộc

mây cụm

32°

mây cụm

Cảm giác như 36°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

25°

/

32°

Độ ẩm

58%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.54 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

2.04

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Phú Lộc