Thời tiết Huyện A Lưới - Huế theo giờ

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.23

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.03 km/h
Độ ẩm

46%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.94 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.07 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.18 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.61 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.6 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.4 km/h
Độ ẩm

72%

T6 26/07
Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.78 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.63 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.22 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.41 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.53 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.86 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.12

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.14 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.72

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.25 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.71

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.61 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.06

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.51 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.23 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.13

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.19 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.89

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.03 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.4

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.74 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.1

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.3 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.46

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.11 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.92

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.44 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.44

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.11 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.97 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.9 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.6 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.72 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.68 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.42 km/h
Độ ẩm

75%

T7 27/07
Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.52 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.43 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.35 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.55 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.84 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.89 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.17

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.74 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.99

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.23 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.91

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.7 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.74

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.17 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.75

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.48 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.09

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.75 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.21

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.79 km/h
Độ ẩm

48%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.92

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.6 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.27

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.61 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.3

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.51 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.45

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.57 km/h
Độ ẩm

56%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện A Lưới - Huế trong 12h tới

Thời tiết Huyện A Lưới

mây thưa

35°

mây thưa

Cảm giác như 38°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

35°

Độ ẩm

46%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.14 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0.23

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện A Lưới