Dự báo thời tiết Thành Phố Hòa Bình - Hoà Bình 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/31°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.97 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

36°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.92 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.98 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.39 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.65 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.33 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.49 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.22 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.35 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/31°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.39 km/h
Độ ẩm

73%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Hòa Bình - Hoà Bình 10 ngày tới

Lượng mưa Thành Phố Hòa Bình - Hoà Bình 10 ngày tới

Thời tiết Thành Phố Hòa Bình

mây đen u ám

38°

mây đen u ám

Cảm giác như 45°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

27°

/

38°

Độ ẩm

44%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.91 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

9.72

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Thành Phố Hòa Bình