Thời tiết Huyện Yên Thủy - Hoà Bình theo giờ

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.26

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.83 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.39

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.51 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.09

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.11 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.55 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.36 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.3 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.28 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.15 km/h
Độ ẩm

85%

T6 21/06
Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.83 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.61 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.33 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.69 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.17 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.14

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.14 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.71

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.98 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.26

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.95 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.81

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.11 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.47

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.15 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.55

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.35 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.98

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.52 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.83

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.94 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.19

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.24 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.25

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.04 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.21

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.43 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.73

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.42 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.12

dew_point
Điểm ngưng

27°

Gió
2.2 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.07 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.08 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.14 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.98 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.66 km/h
Độ ẩm

92%

T7 22/06
Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.63 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.53 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.37 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.2 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.93 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.62 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.17

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.27 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.84

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.49 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.26

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.78 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.26

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.79 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.27

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.12 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.83

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.35 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.2

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.23 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.96

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.33 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.72

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.69 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.54

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.57 km/h
Độ ẩm

70%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Yên Thủy - Hoà Bình trong 12h tới

Thời tiết Huyện Yên Thủy

mây đen u ám

36°

mây đen u ám

Cảm giác như 43°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

27°

/

37°

Độ ẩm

56%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.83 km/h

Điểm ngưng

26°

UV

2.26

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Yên Thủy