Dự báo thời tiết Huyện Lạc Thủy - Hoà Bình 7 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/32°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.55 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

36°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/32°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.99 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

36°/29°

temperature
Sáng/tối

27°/33°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.3 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

36°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/31°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.91 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.88 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.33 km/h
Độ ẩm

68%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lạc Thủy - Hoà Bình 7 ngày tới

Lượng mưa Huyện Lạc Thủy - Hoà Bình 7 ngày tới

Thời tiết Huyện Lạc Thủy

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

27°

/

35°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.01 km/h

Điểm ngưng

26°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Lạc Thủy