Dự báo thời tiết Huyện Đà Bắc - Hoà Bình 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.2°/32.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  8.03 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.1°/26.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27°/29.2°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  2.26 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 15/07
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.4°/31.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.1%
 • Lượng mưa
  25.96 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.1°/26.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.7°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  1.79 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 16/07
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.6°/30.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  31.57 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.7°/26.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.3°/27°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  1.87 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 17/07
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.9°/29°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  24.84 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.3°/26.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27°/27.1°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  1.23 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 18/07
mưa cường độ nặng
26°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/30°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  37.56 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.4°/26.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.1°/26.3°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  1.61 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đà Bắc - Hoà Bình 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Đà Bắc - Hoà Bình 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Đà Bắc

mây cụm

26°

mây cụm

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

26°

/

32°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.51 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đà Bắc