Dự báo thời tiết Quận Thủ Đức - Hồ Chí Minh 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
34°

mưa vừa

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.3°/34.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  7.29 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.8°/25.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.3°/33°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  5.17 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 21/06
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.9°/26.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.3%
 • Lượng mưa
  4.24 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.9°/25.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.5°/25.1°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  3.02 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 22/06
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.6°/28°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.3%
 • Lượng mưa
  22.46 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.2°/25.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.3°/26.4°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  6.05 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 23/06
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.7°/27.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  17.96 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.4°/25.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.6°/27.7°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  6.01 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 24/06
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.7°/26.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  11.96 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.4°/25.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.2°/26.5°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  4.02 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Thủ Đức - Hồ Chí Minh 5 ngày tới

Lượng mưa Quận Thủ Đức - Hồ Chí Minh 5 ngày tới

Thời tiết Quận Thủ Đức

mây thưa

33°

mây thưa

Cảm giác như 39°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

25°

/

34°

Độ ẩm

58%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.6 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

1.07

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Quận Thủ Đức