Dự báo thời tiết Quận Tân Phú - Hồ Chí Minh 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
35°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.5°/37.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  30.2%
 • Lượng mưa
  0.93 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.9°/29.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.4°/34.6°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  4.13 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 19/06
mưa nhẹ
35°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.5°/37.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  94.9%
 • Lượng mưa
  2.74 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.4°/28.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28°/33.4°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  5.2 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 20/06
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.2°/34.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  92.5%
 • Lượng mưa
  6.55 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.3°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28°/31.2°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  5.38 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 21/06
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26°/27.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  10.53 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.7°/25.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.8°/26.7°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  2.91 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 22/06
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.1°/28.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  8.32 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.4°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.8°/25.3°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  4.85 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Tân Phú - Hồ Chí Minh 5 ngày tới

Lượng mưa Quận Tân Phú - Hồ Chí Minh 5 ngày tới

Thời tiết Quận Tân Phú

mưa nhẹ

29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

26°

/

37°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.63 km/h

Điểm ngưng

26°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Quận Tân Phú