Dự báo thời tiết Quận Phú Nhuận - Hồ Chí Minh 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/29.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.1%
 • Lượng mưa
  10.27 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.9°/24.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.2°/25.5°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  6.35 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 15/07
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.4°/29.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  7.6 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.1°/24.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.8°/26.4°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  5.8 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 16/07
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.8°/27.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.3%
 • Lượng mưa
  7.05 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.4°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.6°/26°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  6.66 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 17/07
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.1°/26.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  12.12 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26°/24.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.7°/26.2°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  4.45 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 18/07
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.5°/27.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  20.18 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.2°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.2°/24.5°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  5.42 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Phú Nhuận - Hồ Chí Minh 5 ngày tới

Lượng mưa Quận Phú Nhuận - Hồ Chí Minh 5 ngày tới

Thời tiết Quận Phú Nhuận

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

24°

/

29°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.57 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0.1

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Quận Phú Nhuận