Dự báo thời tiết Quận 5 - Hồ Chí Minh 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.27 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.17 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
5.02 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.79 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
5.15 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.78 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.65 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.2 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/25°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.5 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
5.36 km/h
Độ ẩm

92%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận 5 - Hồ Chí Minh 10 ngày tới

Lượng mưa Quận 5 - Hồ Chí Minh 10 ngày tới

Thời tiết Quận 5

mây cụm

30°

mây cụm

Cảm giác như 36°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

24°

/

30°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

6.69 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

5.19

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Quận 5