Dự báo thời tiết Quận 2 - Hồ Chí Minh 3 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.6°/30.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  80.5%
 • Lượng mưa
  2.12 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.3°/25.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.9°/28.8°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  5.72 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 22/07
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.5°/32.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  74%
 • Lượng mưa
  2.76 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.7°/26.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.3°/30.8°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  6.99 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 23/07
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.2°/32.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  42.8%
 • Lượng mưa
  1.29 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.9°/30.2°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  7.54 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận 2 - Hồ Chí Minh 3 ngày tới

Lượng mưa Quận 2 - Hồ Chí Minh 3 ngày tới

Thời tiết Quận 2

mây cụm

30°

mây cụm

Cảm giác như 36°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

30°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.69 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

5.19

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Quận 2