Dự báo thời tiết Quận 11 - Hồ Chí Minh 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26°/31.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  98.9%
 • Lượng mưa
  5.29 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.7°/26.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.2°/30.7°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  7.15 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 23/07
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.3°/32.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  36.4%
 • Lượng mưa
  0.91 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32°/27.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  7.13 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 24/07
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.8°/31.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  23.6%
 • Lượng mưa
  0.67 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.4°/27°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/29.7°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  5.9 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 25/07
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.5°/31.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  97.1%
 • Lượng mưa
  4.93 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27°/26.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.7°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  8.29 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 26/07
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.6°/29.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  14.83 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.6°/25.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.9°/28.9°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  7.51 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận 11 - Hồ Chí Minh 5 ngày tới

Lượng mưa Quận 11 - Hồ Chí Minh 5 ngày tới

Thời tiết Quận 11

mây cụm

28°

mây cụm

Cảm giác như 33°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

25°

/

31°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

8 km

Gió

4.12 km/h

Điểm ngưng

26°

UV

1.32

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Quận 11