Thời tiết Quận 10 - Hồ Chí Minh theo giờ

CN 14/07
Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.25 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.77 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.03 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.1 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.88 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.98 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.08

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.18 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.37

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.8 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.68

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.38 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.89

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.58 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.98

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
6.25 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

9.312 km

UV

7.92

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
6.05 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

7.823 km

UV

3.81

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.55 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

7.539 km

UV

4.59

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.48 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

7.991 km

UV

2.99

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.51 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.8

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
6.35 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.05

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.85 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.17

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.16 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.91 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.66 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.05 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.78 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.66 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.22 km/h
Độ ẩm

90%

T2 15/07
Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.01 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.41 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.23 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.1 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.42 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.62 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.02

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.27 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.23

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.37 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.77

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.44 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.14

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.83 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.4

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.01 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.37

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.67 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

9.798 km

UV

3.66

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.21 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.71

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.8 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.46

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.43 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.58

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.9 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.2

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.35 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.14

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.31 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.05 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.77 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.55 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.64 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.69 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.78 km/h
Độ ẩm

94%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận 10 - Hồ Chí Minh trong 12h tới

Thời tiết Quận 10

mưa nhẹ

25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

29°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.57 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Quận 10