Thời tiết Biển Cần Giờ - Hồ Chí Minh

mây thưa

33.6°

mây thưa

Cảm giác như 39°
Nhiệt độ tại Biển Cần Giờ - Hồ Chí Minh
Thấp/Cao

24.6°

/

34.1°

Độ ẩm tại Biển Cần Giờ - Hồ Chí Minh
Độ ẩm

58.6%

Tầm nhìn tại Biển Cần Giờ - Hồ Chí Minh
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Biển Cần Giờ - Hồ Chí Minh
Gió

3.6 km/h

Điểm ngưng tại Biển Cần Giờ - Hồ Chí Minh
Điểm ngưng

25°

Tia UV tại Biển Cần Giờ - Hồ Chí Minh
UV

1.07

Nhiệt độ Biển Cần Giờ - Hồ Chí Minh

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Biển Cần Giờ - Hồ Chí Minh
33.2° / 39.7°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Biển Cần Giờ - Hồ Chí Minh
24.6° / 26.6°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Biển Cần Giờ - Hồ Chí Minh
27.6° / 30.1°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Biển Cần Giờ - Hồ Chí Minh
33.4° / 38.2°

Thời tiết Biển Cần Giờ - Hồ Chí Minh theo giờ

2:00 pm

33.2° / 38.5°

weather

dewpoint 56 %

mây rải rác

3:00 pm

33° / 39.3°

weather

dewpoint 58 %

mây thưa

4:00 pm

33.8° / 39.9°

weather

dewpoint 57 %

mây rải rác

5:00 pm

33.2° / 38.4°

weather

dewpoint 57 %

mây cụm

6:00 pm

32.1° / 37.8°

weather

dewpoint 57 %

mây cụm

7:00 pm

32.5° / 36.6°

weather

dewpoint 58 %

mây cụm

8:00 pm

30.6° / 34.7°

weather

dewpoint 66 %

mưa nhẹ

9:00 pm

29° / 32.6°

weather

dewpoint 76 %

mưa vừa

10:00 pm

26.3° / 26.3°

weather

dewpoint 87 %

mưa vừa

11:00 pm

25.2° / 26.3°

weather

dewpoint 88 %

mưa vừa

12:00 am

24.3° / 25.8°

weather

dewpoint 91 %

mưa vừa

1:00 am

25.3° / 26.7°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

2:00 am

25.9° / 26.7°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

3:00 am

25.1° / 26.5°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

4:00 am

25.5° / 26.3°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

5:00 am

25° / 26.8°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

6:00 am

25.8° / 26.4°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

7:00 am

25.3° / 26.6°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

8:00 am

25.3° / 26.5°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

9:00 am

26.5° / 26.6°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

10:00 am

26.1° / 27.9°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

11:00 am

26.3° / 27.7°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

12:00 pm

26.2° / 27.2°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

1:00 pm

26° / 27.4°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

2:00 pm

27° / 27.6°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

3:00 pm

26° / 26.1°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

4:00 pm

25° / 26.4°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

5:00 pm

25.9° / 26.4°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

6:00 pm

25.2° / 26.9°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

7:00 pm

25.4° / 26.5°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

8:00 pm

25.9° / 26.2°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

9:00 pm

25.9° / 26.1°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

10:00 pm

25.1° / 27°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

11:00 pm

25.1° / 27°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

12:00 am

25.1° / 26.7°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

1:00 am

25.2° / 26.8°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

2:00 am

25° / 26.4°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

3:00 am

25.8° / 26.4°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

4:00 am

25.6° / 26.3°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

5:00 am

26° / 26.4°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

6:00 am

25.9° / 26.6°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

7:00 am

26.5° / 27°

weather

dewpoint 88 %

mưa vừa

8:00 am

27° / 26.4°

weather

dewpoint 87 %

mưa vừa

9:00 am

27° / 26.1°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

10:00 am

26.6° / 26.6°

weather

dewpoint 87 %

mưa vừa

11:00 am

27.6° / 27.1°

weather

dewpoint 85 %

mưa vừa

12:00 pm

28° / 29°

weather

dewpoint 85 %

mưa vừa

1:00 pm

28° / 30.9°

weather

dewpoint 85 %

mưa vừa

Dự báo thời tiết Biển Cần Giờ - Hồ Chí Minh những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

34°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/33°

pressure
Áp suất

1005 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
5.17 km/h
dewpoint
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

pressure
Áp suất

1007 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
3.02 km/h
dewpoint
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

pressure
Áp suất

1006 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
6.05 km/h
dewpoint
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

pressure
Áp suất

1008 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
6.01 km/h
dewpoint
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
4.02 km/h
dewpoint
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

25°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

pressure
Áp suất

1008 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
6.42 km/h
dewpoint
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Biển Cần Giờ - Hồ Chí Minh trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Biển Cần Giờ - Hồ Chí Minh những ngày tới

Lượng mưa Biển Cần Giờ - Hồ Chí Minh những ngày tới

Chất lượng không khí

Tốt

Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm

CO

304.25

NH3

2.96

NO

0.93

NO2

4.8

O3

31.87

PM10

3.29

PM2.5

2.29

SO2

2.22

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Biển Cần Giờ