Dự báo thời tiết Ngã Bảy - Hậu Giang 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
25°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.3°/26.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  14.6 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.6°/26°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  8.57 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 15/07
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/29.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  15.83 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.3°/25.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/25.4°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  7.74 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 16/07
mưa vừa
25°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.8°/26.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  15.92 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.6°/25.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.2°/25.7°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  8.2 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 17/07
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.6°/28°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  21.51 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.3°/24°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.2°/25.4°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  5.19 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 18/07
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/26.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  26.78 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.4°/24.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.4°/24.8°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  5.58 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Ngã Bảy - Hậu Giang 5 ngày tới

Lượng mưa Ngã Bảy - Hậu Giang 5 ngày tới

Thời tiết Ngã Bảy

mây cụm

25°

mây cụm

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

24°

/

26°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

6.973 km

Gió

6.92 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Ngã Bảy