Dự báo thời tiết Huyện Châu Thành - Hậu Giang 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.6°/31.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  13.98 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.2°/26.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27°/28°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  5.38 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 22/06
mưa cường độ nặng
26°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.5°/27.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  55.87 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.3°/25.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.7°/25.2°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  6.67 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 23/06
mưa cường độ nặng
25°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.9°/25°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  57.7 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.9°/25.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.3°/25°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  7.54 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 24/06
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.5°/26.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  9.05 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.7°/25.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.2°/26°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  4.2 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 25/06
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.2°/28.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  7.03 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.8°/25.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.3°/26.3°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  2.66 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Châu Thành - Hậu Giang 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Châu Thành - Hậu Giang 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Châu Thành

mưa nhẹ

31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

26°

/

31°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.38 km/h

Điểm ngưng

27°

UV

2

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Châu Thành