Dự báo thời tiết Quận Hồng Bàng - Hải Phòng 3 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 41°

 • temperature
  Thấp/Cao
  29.5°/34.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  72%
 • Lượng mưa
  0.28 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.5°/29.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  29.8°/33°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  5.57 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 21/06
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 41°

 • temperature
  Thấp/Cao
  29.7°/34.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  61.4%
 • Lượng mưa
  3.27 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35°/29.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  29.2°/32.7°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  6.36 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 22/06
mưa vừa
34°

mưa vừa

Cảm giác như 41°

 • temperature
  Thấp/Cao
  29°/34.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  71.5%
 • Lượng mưa
  1.82 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.1°/28.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.2°/32.5°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  6.13 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Hồng Bàng - Hải Phòng 3 ngày tới

Lượng mưa Quận Hồng Bàng - Hải Phòng 3 ngày tới

Thời tiết Quận Hồng Bàng

bầu trời quang đãng

33°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 40°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

29°

/

34°

Độ ẩm

70%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.12 km/h

Điểm ngưng

27°

UV

2.28

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Quận Hồng Bàng