Dự báo thời tiết Quận Dương Kinh - Hải Phòng 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.3°/32.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  88.8%
 • Lượng mưa
  3.14 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30°/29°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.4°/31.9°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  5.19 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 22/07
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.1°/32.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  97.4%
 • Lượng mưa
  14.4 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32°/27°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.4°/30.3°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  2.84 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 23/07
mưa cường độ nặng
30°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.5°/30.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  64.1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.3°/26.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28°/26.4°
 • pressure
  Áp suất
  998 hPa
 • wind
  Gió
  4.12 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 24/07
mưa cường độ nặng
25°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.2°/26.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  91.74 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25°/25.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.4°/25.2°
 • pressure
  Áp suất
  995 hPa
 • wind
  Gió
  6.85 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 25/07
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.7°/32.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  96.3%
 • Lượng mưa
  22.86 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.4°/28.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/31°
 • pressure
  Áp suất
  994 hPa
 • wind
  Gió
  3.02 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Dương Kinh - Hải Phòng 5 ngày tới

Lượng mưa Quận Dương Kinh - Hải Phòng 5 ngày tới

Thời tiết Quận Dương Kinh

mây rải rác

29°

mây rải rác

Cảm giác như 36°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

27°

/

32°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.57 km/h

Điểm ngưng

26°

UV

5.99

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Quận Dương Kinh