Dự báo thời tiết Huyện Tiên Lãng - Hải Phòng 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
35°

mưa nhẹ

Cảm giác như 42°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28.9°/35.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  23.8%
 • Lượng mưa
  0.9 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.5°/31°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.2°/33°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  3.77 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 14/06
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28.4°/34.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  30.6%
 • Lượng mưa
  0.45 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34°/29.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.6°/32.1°
 • pressure
  Áp suất
  1000 hPa
 • wind
  Gió
  2.82 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 15/06
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28.2°/35.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  36.5%
 • Lượng mưa
  2.55 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.2°/29.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.5°/31°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  2.99 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 16/06
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28.7°/34.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  50.2%
 • Lượng mưa
  4.53 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34°/29.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.5°/33°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  2.84 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 17/06
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28.9°/33.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  82%
 • Lượng mưa
  5.64 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.7°/29.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.5°/32.9°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  4.55 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tiên Lãng - Hải Phòng 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Tiên Lãng - Hải Phòng 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Tiên Lãng

mưa nhẹ

35°

mưa nhẹ

Cảm giác như 42°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

28°

/

35°

Độ ẩm

55%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.63 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

11.39

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tiên Lãng