Dự báo thời tiết Huyện An Dương - Hải Phòng 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.63 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

29°/29°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.54 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

31°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.86 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

32°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
5.43 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

32°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
5.2 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

31°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/31°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
5.44 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

32°/30°

temperature
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
5.28 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

32°/30°

temperature
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
5.47 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

32°/30°

temperature
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
5.38 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

33°/30°

temperature
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
5.01 km/h
Độ ẩm

74%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện An Dương - Hải Phòng 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện An Dương - Hải Phòng 10 ngày tới

Thời tiết Huyện An Dương

mưa vừa

34°

mưa vừa

Cảm giác như 41°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

28°

/

34°

Độ ẩm

62%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.57 km/h

Điểm ngưng

26°

UV

4.75

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện An Dương