Dự báo thời tiết Hải Phòng 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
35°

mưa nhẹ

Cảm giác như 42°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28°/37°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  24%
 • Lượng mưa
  0.15 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35°/30°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28°/35°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  3.77 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 14/06
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28°/34°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  31%
 • Lượng mưa
  0.25 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33°/29°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28°/32°
 • pressure
  Áp suất
  1000 hPa
 • wind
  Gió
  2.82 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 15/06
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28°/35°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  37%
 • Lượng mưa
  2.25 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33°/29°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28°/31°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  2.99 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 16/06
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28°/34°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  51%
 • Lượng mưa
  3.53 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33°/29°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28°/32°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  2.84 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 17/06
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  83%
 • Lượng mưa
  5.64 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32°/29°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28°/32°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  4.55 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hải Phòng 5 ngày tới

Lượng mưa Hải Phòng 5 ngày tới

Thời tiết Hải Phòng

bầu trời quang đãng

37°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 44°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

28°

/

37°

Độ ẩm

49%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.09 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

5.38

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Hải Phòng