Thời tiết Hải Dương theo giờ

Áp suất

992 hPa

Tầm nhìn

8.14 km

UV

5.58

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.06 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

992 hPa

Tầm nhìn

8.884 km

UV

2.73

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.3 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

992 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.8

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.33 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

992 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.11

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.66 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

993 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.64 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.47 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.08 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.03 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.21 km/h
Độ ẩm

88%

T6 26/07
Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.25 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.21 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.04 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.51 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.33 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.49 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.18

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.17 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.97

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.36 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.89

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.78 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.69

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.67 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.9

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
3.23 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.08

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
3.47 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.43

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
3.29 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.28

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
3.04 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.87

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.44 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

993 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.65

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.86 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

993 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.03

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.32 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

993 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.62

dew_point
Điểm ngưng

27°

Gió
1.99 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.1

dew_point
Điểm ngưng

27°

Gió
3.1 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

27°

Gió
3.51 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
3.39 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.73 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.5 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.66 km/h
Độ ẩm

86%

T7 27/07
Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.38 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.59 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.58 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.47 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.22 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.69 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.14

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.45 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.85

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.57 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.3

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.54 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.06

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.07 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.81

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.73 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.29

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.8 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.01

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.79 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.02

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.78 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.81

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.79 km/h
Độ ẩm

54%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hải Dương trong 12h tới

Thời tiết Hải Dương

mây đen u ám

31°

mây đen u ám

Cảm giác như 38°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

32°

Độ ẩm

71%

Áp suất

992 hPa

Tầm nhìn

8.884 km

Gió

1.3 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

2.73

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Hải Dương