Dự báo thời tiết Huyện Tứ Kỳ - Hải Dương 5 ngày tới

Hiện tại
mưa cường độ nặng
34°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  29.9°/34.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  27.4%
 • Lượng mưa
  8.59 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.1°/30.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  29.5°/33.8°
 • pressure
  Áp suất
  999 hPa
 • wind
  Gió
  2.99 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 15/06
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.2°/31.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  9.44 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.5°/27.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.6°/30.4°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  2.85 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 16/06
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.3°/35.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  5.16 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.4°/28.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.6°/32.3°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  4.73 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 17/06
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.4°/35.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  73.2%
 • Lượng mưa
  8.78 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.7°/29.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.6°/35.6°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  4.63 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 18/06
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28.9°/36°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  55.7%
 • Lượng mưa
  2.38 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.1°/29.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.1°/35°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  5.18 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tứ Kỳ - Hải Dương 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Tứ Kỳ - Hải Dương 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Tứ Kỳ

mưa cường độ nặng

34°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 39°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

29°

/

34°

Độ ẩm

51%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.72 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

7.57

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tứ Kỳ