Dự báo thời tiết Huyện Ninh Giang - Hải Dương 3 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28.6°/34.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  87.5%
 • Lượng mưa
  2.98 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.9°/28.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28°/31.2°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  6.06 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 15/07
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.5°/33.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  97%
 • Lượng mưa
  17.24 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.8°/29°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.1°/30.8°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  3.04 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 16/07
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.4°/32.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  32.5 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.8°/27.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27°/29.3°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  5.47 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Ninh Giang - Hải Dương 3 ngày tới

Lượng mưa Huyện Ninh Giang - Hải Dương 3 ngày tới

Thời tiết Huyện Ninh Giang

mây cụm

30°

mây cụm

Cảm giác như 37°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

28°

/

34°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.63 km/h

Điểm ngưng

27°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Ninh Giang