Dự báo thời tiết Huyện Kim Thành - Hải Dương 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.1°/33.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  85.7%
 • Lượng mưa
  7.21 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.6°/27.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.2°/30.9°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  4.95 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 22/07
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27°/34.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  90.8%
 • Lượng mưa
  7.67 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34°/28.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.5°/30.4°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  3.18 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 23/07
mưa cường độ nặng
31°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27°/32.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  24.95 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.4°/26.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.2°/27.9°
 • pressure
  Áp suất
  997 hPa
 • wind
  Gió
  3.69 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 24/07
mưa cường độ nặng
25°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.4°/26.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  101.42 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.9°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/25.7°
 • pressure
  Áp suất
  995 hPa
 • wind
  Gió
  6.38 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 25/07
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.7°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  86.6%
 • Lượng mưa
  17.12 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.1°/28.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.7°/29.1°
 • pressure
  Áp suất
  993 hPa
 • wind
  Gió
  5.52 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Kim Thành - Hải Dương 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Kim Thành - Hải Dương 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Kim Thành

bầu trời quang đãng

31°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 36°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

26°

/

33°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.9 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

8.85

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Kim Thành