Dự báo thời tiết Huyện Bình Giang - Hải Dương 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28.6°/34.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  87.4%
 • Lượng mưa
  4.15 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.8°/28.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.2°/31.5°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  6.06 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 15/07
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.7°/33.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  97.7%
 • Lượng mưa
  17.24 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.9°/28.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.1°/30.4°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  3.04 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 16/07
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.5°/32.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  32.8 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.9°/27.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.1°/29.4°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  5.47 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 17/07
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26°/30.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.1%
 • Lượng mưa
  22.09 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.2°/27.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.6°/27.5°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  4.33 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 18/07
mưa cường độ nặng
30°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.9°/30.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  82.39 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.6°/27.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.8°/28°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  3.98 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bình Giang - Hải Dương 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Bình Giang - Hải Dương 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Bình Giang

mây cụm

30°

mây cụm

Cảm giác như 37°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

28°

/

34°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.73 km/h

Điểm ngưng

27°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bình Giang