Dự báo thời tiết Thị xã Kỳ Anh - Hà Tĩnh 5 ngày tới

Hiện tại
mây đen u ám
33°

mây đen u ám

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  29.1°/35°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  1.4%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.1°/30.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  30.4°/33.2°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  5.43 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 14/06
mây đen u ám
36°

mây đen u ám

Cảm giác như 41°

 • temperature
  Thấp/Cao
  29.9°/37°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.1%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36.2°/30.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  29.1°/35.7°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  5.08 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 15/06
mây đen u ám
35°

mây đen u ám

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  29.4°/36.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  8%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.8°/29.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  29.9°/34.3°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  2.94 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 16/06
mưa nhẹ
35°

mưa nhẹ

Cảm giác như 41°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28.8°/37.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  24.6%
 • Lượng mưa
  0.59 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36°/30.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.9°/36.6°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  2.36 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 17/06
mây đen u ám
35°

mây đen u ám

Cảm giác như 42°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28.4°/38.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  4%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.1°/29.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.5°/36.5°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  3.83 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Kỳ Anh - Hà Tĩnh 5 ngày tới

Lượng mưa Thị xã Kỳ Anh - Hà Tĩnh 5 ngày tới

Thời tiết Thị xã Kỳ Anh

mây đen u ám

32°

mây đen u ám

Cảm giác như 37°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

29°

/

35°

Độ ẩm

57%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.61 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

5.59

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã Kỳ Anh