Dự báo thời tiết Huyện Thạch Hà - Hà Tĩnh 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.7°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  74.8%
 • Lượng mưa
  4.36 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.2°/26.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27°/29.4°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  3.66 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 22/07
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.7°/31.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  83%
 • Lượng mưa
  4.55 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.2°/27.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.7°/28.2°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  2.42 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 23/07
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.8°/34.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  38%
 • Lượng mưa
  0.83 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.2°/29.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.6°/30.1°
 • pressure
  Áp suất
  999 hPa
 • wind
  Gió
  5.82 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 24/07
mây đen u ám
29°

mây đen u ám

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.2°/29.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  49.6%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30°/27°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.9°/28.9°
 • pressure
  Áp suất
  997 hPa
 • wind
  Gió
  5.26 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 25/07
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.7°/27.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  7.07 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.4°/25.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.2°/26.6°
 • pressure
  Áp suất
  995 hPa
 • wind
  Gió
  3.86 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thạch Hà - Hà Tĩnh 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Thạch Hà - Hà Tĩnh 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Thạch Hà

mây đen u ám

31°

mây đen u ám

Cảm giác như 37°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

26°

/

31°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.78 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

7.98

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Thạch Hà