Dự báo thời tiết Huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.3°/35.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  82.6%
 • Lượng mưa
  6.15 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.3°/27.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.4°/29.4°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  3.69 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 15/07
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.8°/29.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.3%
 • Lượng mưa
  31.49 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.6°/27.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.6°/27.4°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  5.78 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 16/07
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.4°/28.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.1%
 • Lượng mưa
  41.11 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.5°/26.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.1°/27.7°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  2.34 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 17/07
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/29.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  25.83 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.9°/26.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.3°/27.6°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  2.28 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 18/07
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.2°/29.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  92.3%
 • Lượng mưa
  19.59 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.9°/26.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27°/27.2°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  2.02 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Hương Sơn

mây cụm

26°

mây cụm

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

26°

/

35°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.72 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Hương Sơn