Thời tiết Xã Xuân Sơn - Sơn Tây theo giờ

Áp suất

992 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.78

dew_point
Điểm ngưng

27°

Gió
1.7 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

992 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.14

dew_point
Điểm ngưng

27°

Gió
1.74 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

993 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.76 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

993 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.08 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.28 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.78 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.48 km/h
Độ ẩm

85%

T6 26/07
Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.03 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.58 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.31 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.79 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.74 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.43 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.16

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.65 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.87

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.07 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.69

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.49 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.84

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.83 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.12

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.24 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.37

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.62 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.05

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.42 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.02

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.93 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.87

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.46 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

993 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.26

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.99 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

993 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.87

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.64 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

993 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.57

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.96 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

993 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.11

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.4 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.11 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
4.2 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
3.61 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.71 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.39 km/h
Độ ẩm

81%

T7 27/07
Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.11 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.06 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.78 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.71 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.4 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.92 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.12

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.78 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.88

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.02 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.58

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.02 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.86

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.88 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.06

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.57 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.76

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.84 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.33

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.24 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.98

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.93 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.13

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.62 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.94

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.37 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.01

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.8 km/h
Độ ẩm

50%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Xuân Sơn - Sơn Tây trong 12h tới

Thời tiết Xã Xuân Sơn

bầu trời quang đãng

33°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 40°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

34°

Độ ẩm

70%

Áp suất

992 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.06 km/h

Điểm ngưng

27°

UV

0.78

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Xuân Sơn