Dự báo thời tiết Phường Xuân La - Quận Tây Hồ 5 ngày tới

Hiện tại
mây cụm
35°

mây cụm

Cảm giác như 42°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28.8°/38°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  1.8%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.2°/30.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.6°/37.9°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  3.63 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 14/06
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28.7°/33.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  42%
 • Lượng mưa
  1.96 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.9°/28.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  29.3°/31.1°
 • pressure
  Áp suất
  1000 hPa
 • wind
  Gió
  2.61 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 15/06
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.9°/32.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  26.9%
 • Lượng mưa
  1.21 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.1°/28.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.4°/30.3°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  3.23 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 16/06
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.8°/33.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  61.3%
 • Lượng mưa
  3.15 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.6°/29.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.3°/33.3°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  1.87 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 17/06
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28.5°/35.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  80.9%
 • Lượng mưa
  10.98 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.4°/29.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.5°/35.7°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  4.86 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phường Xuân La - Quận Tây Hồ 5 ngày tới

Lượng mưa Phường Xuân La - Quận Tây Hồ 5 ngày tới

Thời tiết Phường Xuân La

bầu trời quang đãng

36°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 43°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

28°

/

37°

Độ ẩm

52%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.09 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

8.42

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Phường Xuân La