Thời tiết Phường Thịnh Liệt - Quận Hoàng Mai theo giờ

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.56 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.44 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.53 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.01 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.03 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.15

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.06 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.04

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.77 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.03

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.5 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.08

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.39 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.21

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.16 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.59

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.49 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.03

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.84 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.72

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.05 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.65

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.21 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.41

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.35 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.36

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.96 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.69

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.94 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.1

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.02 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.89 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.81 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.59 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.87 km/h
Độ ẩm

79%

T3 23/07
Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.14 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.29 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.96 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.94 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.88 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.78 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.07

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.59 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

8.858 km

UV

0.36

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.93 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.56

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.01 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.77

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.13 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.47 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

9.039 km

UV

7.25

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.45 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

8.757 km

UV

9.1

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.35 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.47

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.07

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.75 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.66

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.47 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.91

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.68 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.6

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.09 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.05

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.08 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.16 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.59 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

9.701 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.82 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

8.209 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.73 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

3.087 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.02 km/h
Độ ẩm

97%

T4 24/07
Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

2.004 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.68 km/h
Độ ẩm

98%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phường Thịnh Liệt - Quận Hoàng Mai trong 12h tới

Thời tiết Phường Thịnh Liệt

mưa nhẹ

27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

27°

/

34°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.44 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Phường Thịnh Liệt