Thời tiết Phường Định Công - Quận Hoàng Mai theo giờ

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.59

dew_point
Điểm ngưng

27°

Gió
2.57 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.68

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.52 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.68

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.61 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

993 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.52

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.77 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

993 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.35

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.49 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

992 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.73

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.8 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

992 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.1

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.1 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

993 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.27 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.41 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.43 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.35 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.02 km/h
Độ ẩm

83%

T6 26/07
Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.55 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.57 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.42 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

993 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.21 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

993 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.44 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.08 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.13

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.38 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.83

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.23 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.44

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.42 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.95

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.78 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.93

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.21 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.23

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.5 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.58

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.57 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.12

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.43 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.31

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.07 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

993 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.4

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.3 km/h
Độ ẩm

48%

Áp suất

993 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.64

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.74 km/h
Độ ẩm

48%

Áp suất

993 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.68

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.11 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

993 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.13

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.38 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.68 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.45 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
3.46 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.49 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.12 km/h
Độ ẩm

81%

T7 27/07
Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.16 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.31 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.96 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.76 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.44 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.04 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.1

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.03 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.69

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.97 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.49

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.74 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.03

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.3 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.6

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.36 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.18

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.68 km/h
Độ ẩm

60%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phường Định Công - Quận Hoàng Mai trong 12h tới

Thời tiết Phường Định Công

mưa nhẹ

33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

34°

Độ ẩm

70%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.54 km/h

Điểm ngưng

27°

UV

12.59

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Phường Định Công