Dự báo thời tiết Quận Hoàng Mai - Hà Nội 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.6°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  94.1%
 • Lượng mưa
  11.76 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33°/28°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28°/30.9°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  4.26 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 22/07
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27°/35°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  88.1%
 • Lượng mưa
  2.06 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33°/29.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.3°/32.2°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  2.67 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 23/07
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.3°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  98%
 • Lượng mưa
  13.76 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.6°/26.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.8°/30.8°
 • pressure
  Áp suất
  997 hPa
 • wind
  Gió
  3.13 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 24/07
mưa cường độ nặng
25°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.7°/27.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.3%
 • Lượng mưa
  71.12 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.7°/26.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.5°/26.7°
 • pressure
  Áp suất
  995 hPa
 • wind
  Gió
  3.62 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 25/07
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 41°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.2°/34.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  75.4%
 • Lượng mưa
  6.65 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.5°/29.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.3°/31.9°
 • pressure
  Áp suất
  993 hPa
 • wind
  Gió
  4.34 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Hoàng Mai - Hà Nội 5 ngày tới

Lượng mưa Quận Hoàng Mai - Hà Nội 5 ngày tới

Thời tiết Quận Hoàng Mai

mây rải rác

31°

mây rải rác

Cảm giác như 38°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

26°

/

33°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.6 km/h

Điểm ngưng

27°

UV

8.72

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Quận Hoàng Mai