Thời tiết Phường Bạch Đằng - Quận Hai Bà Trưng theo giờ

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.04

dew_point
Điểm ngưng

27°

Gió
2.73 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.03

dew_point
Điểm ngưng

27°

Gió
3.26 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.08

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
3.2 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.21

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
3.27 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.59

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.77 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.03

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.76 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.72

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.59 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.65

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.55 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.41

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.5 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.36

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.63 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.69

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.41 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.1

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.89 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.73 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.13 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.3 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.68 km/h
Độ ẩm

79%

T3 23/07
Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.64 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.17 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.7 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.39 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.51 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.55 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.07

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.46 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.36

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.57 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.56

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.2 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

6.104 km

UV

4.77

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.86 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

6.596 km

UV

7

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.45 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.25

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.01 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.1

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.61 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.47

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.77 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.07

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.96 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

8.012 km

UV

3.66

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.82 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

7.272 km

UV

1.91

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.31 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

6.767 km

UV

0.6

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.7 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

3.706 km

UV

0.05

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.31 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

9.653 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.49 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

9.815 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.5 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.72 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

7.62 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.66 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

4.186 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.93 km/h
Độ ẩm

98%

T4 24/07
Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

1.505 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.47 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

993 hPa

Tầm nhìn

1.446 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.14 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

991 hPa

Tầm nhìn

0.517 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.02 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

993 hPa

Tầm nhìn

0.537 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.81 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

3.134 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.11 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.03 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.92 km/h
Độ ẩm

97%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phường Bạch Đằng - Quận Hai Bà Trưng trong 12h tới

Thời tiết Phường Bạch Đằng

mưa vừa

28°

mưa vừa

Cảm giác như 35°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

27°

/

33°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

6 km

Gió

3.09 km/h

Điểm ngưng

27°

UV

3.03

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Phường Bạch Đằng