Thời tiết Phường Trung Liệt - Quận Đống Đa theo giờ

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.82

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.49 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.72

dew_point
Điểm ngưng

27°

Gió
2.02 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.14

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.02 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.82

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.94 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.59

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.94 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.7

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.59 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.79

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.8 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.18

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.02 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.53

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.97 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.14

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.11 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.26 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.61 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.67 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.07 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.59 km/h
Độ ẩm

88%

T2 22/07
Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.57 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.81 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.95 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.8 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.94 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.12 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.18

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.59 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.03

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.81 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.02

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.07 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.99

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.52 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.49

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.62 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.98

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.67 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.76

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.1 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.4

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.79 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.97

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.66 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.54

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.99 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.92

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.39 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.35

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.15 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.09

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.13 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.21 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.96 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.48 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.4 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.02 km/h
Độ ẩm

79%

T3 23/07
Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.95 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.6 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.18 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.19 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.38 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.53 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.18

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.71 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.98

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.88 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.88

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.94 km/h
Độ ẩm

77%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phường Trung Liệt - Quận Đống Đa trong 12h tới

Thời tiết Phường Trung Liệt

mây rải rác

31°

mây rải rác

Cảm giác như 38°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

33°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.6 km/h

Điểm ngưng

27°

UV

8.72

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Phường Trung Liệt