Dự báo thời tiết Quận Đống Đa - Hà Nội 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.5°/34.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  85%
 • Lượng mưa
  4.43 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.7°/29°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.7°/31.6°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  3.5 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 23/07
mưa cường độ nặng
29°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.1°/29.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  98.1%
 • Lượng mưa
  30.05 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.2°/25.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.2°/26.3°
 • pressure
  Áp suất
  998 hPa
 • wind
  Gió
  4.75 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 24/07
mưa rất nặng
25°

mưa rất nặng

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.6°/25°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.1%
 • Lượng mưa
  152.72 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.3°/25.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.7°/25.5°
 • pressure
  Áp suất
  995 hPa
 • wind
  Gió
  6.47 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 25/07
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.2°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  26.65 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.9°/28.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.6°/29.6°
 • pressure
  Áp suất
  994 hPa
 • wind
  Gió
  2.79 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 26/07
mưa nhẹ
35°

mưa nhẹ

Cảm giác như 42°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.2°/36.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  61.1%
 • Lượng mưa
  2.08 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.4°/30.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.3°/31.2°
 • pressure
  Áp suất
  994 hPa
 • wind
  Gió
  3.02 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Đống Đa - Hà Nội 5 ngày tới

Lượng mưa Quận Đống Đa - Hà Nội 5 ngày tới

Thời tiết Quận Đống Đa

mưa nhẹ

27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

27°

/

34°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.44 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Quận Đống Đa