Dự báo thời tiết Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

36°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/31°

Áp suất

995 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.87 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

35°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/31°

Áp suất

996 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.87 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.4 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/31°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.29 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.02 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.23 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.27 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.89 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.05 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.97 km/h
Độ ẩm

82%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội 10 ngày tới

Lượng mưa Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội 10 ngày tới

Thời tiết Quận Bắc Từ Liêm

mây rải rác

28°

mây rải rác

Cảm giác như 34°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

25°

/

31°

Độ ẩm

89%

Áp suất

993 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.09 km/h

Điểm ngưng

26°

UV

9.07

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Quận Bắc Từ Liêm